Liên kết

http://www.t4vn.com/

Điều tra ý kiến

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Rất đẹp - Không cần sửa nữa.
Đẹp - Cần cải thiện hơn.
Bình thường - Không đẹp cũng không xấu lắm.
Xấu - Nên bỏ giao diện này.
Ý kiến khác.

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên online

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Lập trình (Bài viết) > HTML >

  Happy Birthday to You

   

   

  <div class="docthumb">

  <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="300" align="middle" height=" 150">

  <param name="FlashVars" value="file=%2Fuploads%2Fresources%2F212%2F0.Happy-Birthday-to-You.mp3">

  <param name="movie" value="http://d.violet.vn/uploads/flash/mp3Player.swf">

  <param name="quality" value="high">

  <param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="wmode" value="transparent"><param name="base" value="/uploads/flash/">

  <embed src="http://d.violet.vn/uploads/flash/mp3Player.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" base="/uploads/flash/" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="file=%2Fuploads%2Fresources%2F212%2F0.Happy-Birthday-to-You.mp3" width="300" align="middle" height="150">

  </object>            </div>

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Quốc Tuấn @ 16:08 11/10/2009
  Số lượt xem: 2370
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Bài hát Happy Birthday to You

   
  Gửi ý kiến