Liên kết

http://www.t4vn.com/

Điều tra ý kiến

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Rất đẹp - Không cần sửa nữa.
Đẹp - Cần cải thiện hơn.
Bình thường - Không đẹp cũng không xấu lắm.
Xấu - Nên bỏ giao diện này.
Ý kiến khác.

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên online

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Thư viện Bài viết > Tham khảo >

  Giáo trình tiếng Việt hướng dẫn tự học HTML & CSS

  Bạn đang cần học Thiết kế Website? Hãy bắt đầu với việc học HTML, CSS bằng giáo trình này. Giáo trình được biên soạn rất kỹ bằng Tiếng Việt dành cho người bắt đầu học.

  Giáo trình căn bản học HTML, CSS bằng Tiếng Việt

  Mục lục của giáo trình:

  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ SỞ
  I.1. World Wide Web là gì?
  I.2. HTML là gì?
  I.3. Các đặc điểm của siêu văn bản
  I.3.1. Độc lập với phần cứng và phần mềm
  I.3.2. Độc lập với khái niệm trang và thứ tự các trang
  I.3.3. Website và trang chủ – homepage
  I.4. Soạn thảo văn bản – những vấn đề chung
  I.4.1. Trang mã nguồn HTML và trang Web
  I.4.2. Các thẻ HTML
  I.4.3. Các quy tắc chung
  I.4.4. Cấu trúc của một tài liệu HTML
  I.4.5. Các phần tử HTML (HTML element)

  CHƯƠNG II. TRÌNH BÀY TRANG
  II.1. Tạo tiêu đề
  II.2. Thẻ trình bày trang
  II.2.1. Một số thẻ chính
  II.2.2. Các thuộc tính của thẻ trình bày trang

  CHƯƠNG III. DANH SÁCH VÀ BẢNG TRONG HTML
  III.1. Các kiểu danh sách – ul, li
  III.1.1. Danh sách không đánh số thứ tự
  III.1.2. Danh sách đánh số thứ tự
  III.1.3. Danh sách các định nghĩa
  III.1.4. Danh sách phối hợp, lồng nhau
  III.2. Bảng biểu
  III.2.1. Khung cấu trúc
  III.2.2. Một số lưu ý về bảng
  III.2.3. Các ví dụ

  CHƯƠNG IV. ĐƯA HÌNH ẢNH VÀO TÀI LIỆU HTML
  IV.1. Hình ảnh tĩnh
  IV.1.1. Tệp ảnh
  IV.1.2. Thẻ <IMG…>
  IV.2. Các thuộc tính của thẻ chèn hình ảnh
  IV.2.1. Thuộc tính ALT
  IV.2.2. Thuộc tính WIDTH và HEIGHT
  IV.2.3. Thuộc tính ALIGN
  IV.2.4. Thuộc tính VSPACE và HSPACE

  CHƯƠNG V. CÁC MỐI LIÊN KẾT SIÊU VĂN BẢN
  V.1. Thẻ neo và mối liên kết
  V.1.1. Thuộc tính HREF
  V.1.2. Liên kết ra ngoài – External Links
  V.1.3. Địa chỉ tuyệt đối
  V.1.4. Địa chỉ tương đối
  V.1.5. Liên kết nội tại – Internal Link
  V.2. Dùng hình ảnh làm đầu mối liên kết
  V.2.1. Thay chữ bằng hình
  V.2.2. Image Map – thẻ AREA
  V.3. Đưa âm thanh vào tài liệu
  V.3.1. Liên kết đến tệp âm thanh
  V.3.2. Tạo âm thanh nền
  V.4. Đưa Video vào tài liệu
  V.4.1. Chèn tệp Video
  V.4.2. Nhúng tệp video

  CHƯƠNG VI. BÀY TRÍ NỀN VÀ KHUNG
  VI.1. Màu nền và văn bản
  VI.1.1. Đặt màu nền
  VI.1.2. Màu chữ của văn bản
  VI.1.3. Màu của đầu mối liên kết – Thuộc tính LINK, VLINK và ALINK
  VI.1.4. Thuộc tính và mã màu
  VI.2. Nạp hình ảnh làm nền cho trang văn bản
  VI.2.1. Thuộc tính BACKGROUND
  VI.2.2. Water mark
  VI.2.3. Hãy ký tên vào tài liệu của mình
  VI.3. Khung – Frames
  VI.3.1. Trang trí khung
  VI.3.2. Thành phần FRAMESET
  VI.4. Thiết lập Target, thẻ NOFRAME và IFRAME
  VI.4.1. Thiết lập Target
  VI.4.2. Thẻ NOFRAMES
  VI.4.2. Nhúng frame – thẻ IFRAME

  CHƯƠNG VII. BIỂU MẪU STYLE VÀ CASCADING STYLE SHEET – CSS
  VII.1. FORM
  VII.1.1. FORM là gì?
  VII.1.2.Các thành phần trong FORM
  VII.1.3. Thêm tính cấu trúc cho FORM
  VII.2. Cascading style sheet
  VII.2.1. Inline Style
  VII.2.2. Giới thiệu Style Sheet
  VII.2.3. Javascript Style Sheet
  VII.2.4. Thuật ngữ Style Sheet
  VII.2.5. Các chú thích trong Style Sheet
  VII.2.6. Lợi ích của các Style Sheet
  VII.2.7. Kết hợp Style Sheet với HTML
  VII.2.8. Thứ tự ưu tiên của các style (Cascading)
  CHƯƠNG VIII. CÔNG CỤ SOẠN THẢO TRỰC QUAN WEB – Microsoft Front Page 2003
  VIII.1. Tạo một trang Web
  VIII.1.1. Bắt đầu sử dụng Front Page 2003
  VIII.1.2. Tạo một trang từ một template
  VIII.1.3. Tạo và lưu một trang mới
  VIII.1.4. Tạo một đề mục
  VIII.1.5. Chọn font và màu
  VIII.2. Tổ chức một trang với các liên kết, danh sách và bảng
  VIII.2.1. Thêm một hyperlink vào một trang Web
  VIII.2.2. Tạo một danh sách
  VIII.2.3. Tổ chức một trang với các bảng
  VIII.2.4. Hiển thị hình ảnh trên một trang Web
  VIII.2.5. Tạo một Web site mới
  VIII.2.5.Khai thác site mới
  VIII.3. Phát triển nhanh một site với các template
  VIII.3.1. Chọn một template Website
  VIII.3.2. Tạo một Web site mới
  VIII.3.3. Tạo tùy biến Web site mới của ta
  VIII.3.4. Thêm và loại bỏ các lời chú thích
  VIII.3.5. Khai thác template Personal Web Site
  VIII.3.6. Thêm một tem thời gian vào một trang Web
  VIII.3.7. Lưu các thay đổi sang một site
  VIII.4. Tạo một site với sự trợ giúp của Wizard trong Front Page 2003
  VIII.4.1. Mở một wizard tạo site
  VIII.4.2. Nhập một site hiện có vào FrontPage
  VIII.4.3. Chọn một phương pháp import
  VIII.4.4. Chọn vị trí để lưu site
  VIII.4.5. Thu thập thông tin phản hồi từ các khách tham quan Web site của ta
  VIII.4.6. Lưu thông tin phản hồi của khách tham quan sang một file
  VIII.4.7. Nhận thông tin phản hồi của khách tham quan bằng email

  Download theo link dưới đây:
  Giáo trình – Ebook – học HTML, CSS căn bản Tiếng Việt (2.39 MB)

  (Theo sotayweb)


  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Quốc Tuấn @ 18:27 22/07/2011
  Số lượt xem: 3670
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Giáo trình tiếng Việt hướng dẫn tự học HTML & CSS

  Avatar

  Khắc Hiền (http://dokhachien.violet.vn) gia nhập trang, rất vui được giao lưu và chia sẻ cùng quý thầy cô !

  Avatar

  Cảm ơn thầy Đỗ Khắc Hiền đã ghé thăm!

   
  Gửi ý kiến